Skip to main content

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
 Katedra biologie a ekologie

a

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Výzkumná stanice Liberec

pořádají česko-slovenskou konferenci u příležitosti 57. výročí založení (1967) Výzkumné stanice luk a pastvin Výskumného ústavu lúk a pasienok

Ekologie travního porostu IX.

Navazuje na tradici konferencí, které pořádal Výskumný ústav lúk a pasienok v Banské Bystrici na Slovensku. Tématem konference bude obhospodařování a jeho vliv na různé složky travního ekosystému, a to nejen z pohledu ochrany přírody, ale i ze zemědělského hlediska. Přednášet budou přední odborníci z Česka a Slovenska.

Těšíme se na vás
za organizátory Vilém Pavlů, Lenka Pavlů a Jan Titěra

Základní informace

Sborník prezentací Program a sborník abstraktů program konference

Datum konání konference: 25.1. a 26.1.2024

Místo: Technická univerzita v Liberci, budova G (50.7732400N, 15.0762186E)

Vložné: 2000 Kč. Studenti mají slevu 50 %.

Ubytování: individuálně na kolejích TUL (Harcov, 380 CZK), dále např.: Inter Hostel (Harcov, 445 CZK), hotel Liberec (centrum, 1300 CZK), hotel Praha (centrum, 1300 CZK),

Organizační výbor: Vilém Pavlů, Lenka Pavlů, Jan Titěra

V ceně vložného bude zahrnuto veškeré občerstvení (oběd 25.1.2024, večeře 25.1.2024, oběd 26.1.2024 a občerstvení v průběhu setkání). Součástí vložného je i společenský večer 25.1. 2023.

Sborník abstraktů bude pouze elektronicky.

Registrace

Termín přihlášení: do 21. 1. 2024, 12 h (prodlouženo). Posterové příspěvky jsou vítány.

Do uzávěrky přihlášek zbývá

Dnů
:
Hodin
:
Minut
:
Sekund

Seznam zvaných přednášek

 • 57 let výzkumu travních porostů v Liberci a dlouhodobé experimenty (Vilém Pavlů – TUL, Liberec a VÚRV Praha; Lenka Pavlů, Klára Kajzerová, Jan Titěra – TUL, Liberec)
 • Vliv hnojení na vegetaci a půdu – příklady z dlouhodobých experimentů (Lenka Pavlů – TUL, Liberec; Vilém Pavlů – TUL, Liberec a VÚRV Praha; Klára Kajzerová, Jan Titěra – TUL, Liberec)    
 • Kokrhel (Rhinanthus), poloparazit ve službách/předmětem ochrany přírody (Petr Blažek – JČU, České Budějovice)
 • Produkcia dočasného trávneho porastu ovplyvnená pôdnou podpornou látkou a minerálnym hnojením (Norbert Britaňák, Miriam Kizeková, Ľubica Jančová, Ľubomír Hanzes, Štefan Pollák, Iveta Ilavská – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica)
 • Ekonomické nástroje k podpoře péče o travní porosty (Klára Čámská – AOPK ČR, Praha)
 • Posuzování nutriční hodnoty píce z travních porostů (Josef Hakl – ČZU, Praha)               
 • Zhodnocení vlivů dlouhodobých zásahů na vybraných suchých a mezofilních trávnících CHKO České středohoří (Roman Hamerský – AOPK ČR, Litoměřice; Romana Prausová – UHK, Hradec Králové)
 • Zmeny parametrov trávneho porastu v procese jeho revitalizáci (Ľubomír Hanzes, Norbert Britaňák, Ilavská Iveta – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica).
 • Vliv historického osídlení na travní porosty na Islandu (Michal Hejcman – UJEP, Ústí nad Labem)
 • Ekosystémové služby travních porostů (Stanislav Hejduk – MENDELU, Brno)
 • Údržba a obnova luk na příkladu Bílých Karpat (Ivana Jongepierová – AOPK ČR, Praha)
 • Management degradačních fází luk v Krkonoších (František Krahulec – BÚ AVČR, Praha) 
 • Interakce rostlina-půda při obnově druhově bohatých bělokarpatských luk na orné půdě (Ondřej Mudrák – BÚ AVČR, Třeboň)
 • Produkčný potenciál aluviálnej lúky vo vzťahu k zrážkam a teplote (Vlaďka Vargová – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica)
 • Ekologická obnova květnatých luk a nové technologie pro získávání regionálních směsí osiv (Kamila Vítovcová – JČU, České Budějovice)

Rozpis přednášek a program konference

25.1. 2024

8:30–9:30

registrace 🎫

9:30–9:45

Zahájení konference (Aleš Suchomel – děkan FP TUL; Mikuláš Madaras – ředitel VÚRV)

9:45–10:30

57 let výzkumu travních porostů v Liberci a dlouhodobé experimenty (Vilém Pavlů – TUL, Liberec a VÚRV Praha; Lenka Pavlů, Klára Kajzrová, Jan Titěra – TUL, Liberec)

10:30–11:00

Management degradačních fází luk v Krkonoších (František Krahulec – BÚ AVČR, Praha)

11:00–11:30

Zhodnocení vlivů dlouhodobých zásahů na vybraných suchých a mezofilních trávnících v CHKO České středohoří (Roman Hamerský – AOPK ČR, Litoměřice; Romana Prausová – UHK, Hradec Králové)

11:30–12:00

Údržba a obnova luk na příkladu Bílých Karpat (Ivana Jongepierová – AOPK ČR, Praha)

12:00–13:30

oběd 🥣 🍕 🥛

13:30–14:00

Posuzování nutriční hodnoty píce z travních porostů (Josef Hakl – ČZU, Praha)

14:00–14:30

Ekosystémové služby travních porostů (Stanislav Hejduk – MENDELU, Brno)

14:30–15:00

Produkcia dočasného trávneho porastu ovplyvnená pôdnou podpornou látkou a minerálnym hnojením (Norbert Britaňák, Miriam Kizeková, Ľubica Jančová, Ľubomír Hanzes, Štefan Pollák, Iveta Ilavská – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica)

15:00–16:00

postery a občerstvení 📜🍩

16:00–16:30

Vliv hnojení travních porostů na vegetaci a půdu – příklady z dlouhodobých experimentů (Lenka Pavlů – TUL, Liberec; Vilém Pavlů – TUL, Liberec a VÚRV Praha; Jan Titěra, Klára Kajzrová – TUL, Liberec)

16:30–17:00

Interakce rostlina-půda při obnově druhově bohatých bělokarpatských luk na orné půdě (Ondřej Mudrák – BÚ AVČR, Třeboň)

17:00–17:30

Kokrhel (Rhinanthus), poloparazit ve službách/předmětem ochrany přírody (Petr Blažek – JČU, České Budějovice)

18:00

večeře a společenský večer 🥣 🍕 🍺 🍷

26.1. 2024

9:00–9:30

Ekonomické nástroje k podpoře péče o travní porosty (Klára Čámská – AOPK ČR, Praha)

9:30–10:00

Ekologická obnova květnatých luk a nové technologie pro získávání regionálních směsí osiv (Kamila Vítovcová – JČU, České Budějovice)

10:00–10:30

Zmeny parametrov trávneho porastu v procese jeho revitalizáci (Ľubomír Hanzes, Norbert Britaňák, Ilavská Iveta – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica).

10:30–11:00

postery a občerstvení 📜 🍩

11:00–11:30

Produkčný potenciál aluviálnej lúky vo vzťahu k zrážkam a teplote (Vlaďka Vargová – NPPC, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica)

11:30–12:00

Vliv historického osídlení na travní porosty na Islandu (Michal Hejcman – UJEP, Ústí nad Labem)

12:00–12:30

diskuze a zakončení konference

12:30

oběd 🥣 🍕 🥛