Photo by Dávid L. Palatinus

Katedra biologie vznikla 1. 1. 2023 z oddělení biologie na katedře chemie. Zajišťujeme výuku bakalářského oboru Přírodopis pro vzdělávání a navazujícího magisterského Učitelství pro 2. stupeň základní školyMáme už první absolventy bakalářského studia, kteří se věnují biologii.

  • Kombinace jsou možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem.
  • Sídlíme v budově T Technické univerzity v Liberci, pár minut od ZOO, hlavního kampusu i Jizerských hor.

Bc. Přírodopis pro vzdělávání

bakalářský program

NMgr. Učitelství přírodopisu pro ZŠ

Navazující magisterský program

DVPP rozšiřující studium přírodopisu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Připravujeme

Novinky | Studium