Skip to main content
Terénními cvičeními a exkurzemi rozvíjíme praktické dovednosti
Vyučujeme v menších skupinách, které umožňují individuální přístup
Studenty zapojujeme do výzkumné činnosti a různých projektů
Máme moderně vybavené laboratoře
Využíváme terénní přístrojové vybavení
S námi se neztratíte!

  Katedra biologie a ekologie vznikla 1. 1. 2023 z oddělení biologie na katedře chemie. Studovat u nás můžete bakalářské programy Přírodopis pro vzdělávání 🡥, nově Ochrana přírody a životního prostředí 🡥 a navazující magisterský Učitelství pro 2. stupeň základní školy 🡥. Máme už první absolventy, kteří se věnují biologii.

  • Kombinace přírodopisu pro vzdělávání jsou možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem.

  Bc. Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

  Bakalářský program

  Bc. Ochrana přírody a životního prostředí

  Bakalářský program

  NMgr. Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Přírodopis

  Navazující magisterský program