Skip to main content
  • Nový bakalářský obor

    Studujte obor Ochrana přírody a životního prostředí

  • Terénními cvičeními a exkurzemi rozvíjíme praktické dovednosti

  • Vyučujeme v menších skupinách, které umožňují individuální přístup

  • Studenty zapojujeme do výzkumné činnosti a různých projektů

  • Máme moderně vybavené laboratoře

  • Využíváme terénní přístrojové vybavení

  • S námi se neztratíte!

Katedra biologie a ekologie vznikla 1. 1. 2023 z oddělení biologie na katedře chemie. Studovat u nás můžete bakalářské programy Přírodopis pro vzdělávání 🡥, nově Ochrana přírody a životního prostředí 🡥 a navazující magisterský Učitelství pro 2. stupeň základní školy 🡥. Máme už první absolventy, kteří se věnují biologii.

  • Kombinace přírodopisu pro vzdělávání jsou možné s matematikou, fyzikou, chemií, tělesnou výchovou a zeměpisem.

Bc. Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský program

Bc. Ochrana přírody a životního prostředí

Bakalářský program

NMgr. Učitelství přírodopisu pro ZŠ

Navazující magisterský program
Co u nás studovat